Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội Doanh nghiệp Trà Vinh

I. Chức năng của Hiệp hội:
1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động của hội và các mối quan hệ kinh tế – xã hội với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
2. Tư vấn, phản biện và xác định tính pháp lý của các hoạt động kinh tế, luật pháp, đối ngoại; làm cầu nối giữa các chi hội thành viên, hội viên, doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan hữu quan và các hội ngành nghề trong và ngoài tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hội viên.
3. Hỗ trợ hội viên mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức đào tạo, diễn đàn trao đổi, hợp tác và tổ chức tập huấn, hội thảo cho hội viên.
II. Nhiệm vụ của Hiệp hội:
1. Xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên vào hệ thống tổ chức của Hiệp hội từng bước đưa hiệp hội vào hoạt động nề nếp, đến tận cơ sở nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ và hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, tất cả vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
2. Vận động hội viên doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển hợp tác kinh tế, liên doanh, liên kêy1 với các cơ sở kinh tế trong và ngoài tỉnh theo quy đinh của pháp luật hiện hành. Làm cầu nối giúp các thành viên của Hiệp hội tiếp xúc với các dự án, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, bao gồm các tổ chức kinh tế và cá nhân, kể cả ngưới Việt Nam ở nước ngoài.
3. Tổ chức các chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin kinh tế, thông tin thị trường, tham gia triển lãm và giới thiệu sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng nân cao năng suất, gia tăng chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
4. Tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng của nhà nước trong quá trình soạn thảo, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy có liên quan đến chủ trương chính sách đối với doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời các khó khăn, vướn mắc và nguyện vọng chính đáng của hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh để các cơ quan phát luật nhà nước điều chỉnh kịp thời, tao điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
5. Đoàn kết, giúp đở hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phâm trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu tạo uy tín trên thương trường, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chính sách đối với người lao động, thực hiện hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
6. Tư vấn chính sách, pháp luật, cập nhật và cung cấp cho hội viên các thông tin đặc biệt là về chính sách, pháp luật, đường lối chủ trương của đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp nói chung; tạo điều kiện cho hội viên chủ động trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường cũng như giúp hội viên tránh được các sai phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh để từ đó xác lập quyền và nghĩa vụ của mình.
7.Hỗ trợ và giúp đỡ cho hội viên trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng, sáng chế phát minh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu ở trong nước và quốc tế, xây dựng các kế hoạch, giải pháp nhằm đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng chỉ ISO, SAAP,... theo quy định của pháp luật. Giới thiệu thành tựu và năng lực của hội viên trong nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.
8. Trực tiếp đào tạo hoặc tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước để tổ chức đào tạo cho hội viên về nghiệp vụ, công nghệ, cách thức quản lý mới, thợ lành nghề, đặc biệt là kỹ năng kinh doanh và nghề giám đốc, giúp đỡ các tài năng trẻ  là hội viên trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
9. Mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế nhất là các tổ chức phi chính phủ (NGO) để tham gia theo quy định của pháp luật vào một số Hiệp hội quốc tế có liên quan nhằm tranh thủ các điều kiện phát triển kỷ thuật, công nghệ, tài trợ kinh phí cho Hiệp hội.
10. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật, lập và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, xây dựng quỹ hỗ trợ đào tạo, quỹ hỗ trợ tài năng trẻ và các chương trình trợ giúp khác theo quy định của Chính phủ. Động viên các nhà doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng.
III. Quyền hạn của Hiệp hội:
1. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội, hòa giải các mâu thuẩn, tranh chấp trong nội bộ.
2. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo quy định. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan đến sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
3. Được lập và gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên, nguồn tài trợ, hổ trợ từ ngân sách(nếu có) và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, tư vấn dịch vụ theo quy định của pháp luật để bảo đảm kinh phí hoạt động của hội.
4. Được tham gia ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
5. Đề cử hội viên của Hiệp hội tham gia ứng cử vào các tổ chức dân cử và đoàn thể xã hội theo quy đinh của pháp luật. Đề cử hội viên tham gia tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, thương thảo đầu tư, tiếp nhận các dự án hổ trợ của nhà nước và các tổ chức quốc tế.
6. Thành lập và giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và điều lệ hội.
7. Khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.
Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 526
  • Tất cả: 194,238