image banner
Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 05/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2015
Ngày hiệu lực 09/01/2015
Trích yếu nội dung Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Sơn Thị Ánh Hồng
Tài liệu đính kèm 05hd_TraVinh.signed.pdf