image banner
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”.
Số ký hiệu văn bản 644/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Ninh
Tài liệu đính kèm QD644.pdf