image banner
image advertisement
image advertisement

Để góp phần thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đề nghị tất cả quý doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham gia thực hiện khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp VCCI 2022, biện pháp thực hiện truy cập qua mạng internet

Thực hiện Công văn số 1106/SKHĐT-TTXT về việc phối hợp truyền thông đến doanh nghiệp về chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững 2021, Hiệp hội doanh nghiệp gửi đến quý doanh nghiệp thông tin chi tiết về chương trình.

Bản tức
Tin ảnh
Đăng nhập